www.dpse.hu
Főoldal
Visszatekintők
Képgaléria
Főoldal
Főoldal
Főoldal
Főoldal
Főoldal

A Dunántúli Postás SE jogelődje, a Pécsi Postás SE - Pécs város, sőt Baranya megye egyik legpatinásabb egyesülete - 1937-ben alakult. Az egyesület atlétika és asztalitenisz szakosztályokban régiós sikerekkel, férfi kézilabdában, női- és férfi kosárlabdában NB. II.-es, labdarúgásban NB. III.-as csapattal büszkélkedhetett.

Az Egyesület 2000 év őszétől versenyszakosztályt már nem működtet, mert támogatója úgy döntött, hogy a jövőben kizárólag szabadidős sportcélokra, munkavállalói és családtagjaik egészséges életmódjának támogatására áldoz.
Célként fogalmazta meg, hogy a sportolás feltételeit a regionális igazgatóság teljes területén, a kispostákhoz is eljuttatva biztosítsa úgy, hogy közben minél több egyesületi tagot szerezzen.

Az egyesület elnöksége munkaprogramjában legfontosabb célkitűzésként a sportolási lehetőségek választékának olyan összeállítását tartotta, melyek igénybevétele korra, nemre való tekintet nélkül a postások mind teljesebb körének biztosítja a rendszeres testmozgást, a szabadidő kellemes, egészséges eltöltését. Az eseti bajnokságok, versenyek rendezése, a legjobbak vetélkedése fontosságát is szem előtt tartva a fő hangsúlyt a rendszerességre, a folyamatos, kedvezményes sportolás feltételeinek biztosítására helyezte.
Mindezen célkitűzéseket az SE a Magyar Posta Zrt. társadalmi szerepvállalásának, a Társaság imázsának erősítésével párhuzamosan kívánja elérni.


A Dunántúli Postás SE jelenlegi nevét - a Magyar Posta szervezeti változásait követve
 /a Pécsi és Soproni Postaigazgatóság megszűnt, létrejött a Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság/ - 2004-ben vette fel.

Az addig „4megyés” Egyesületben változatlan célokkal, immár hét megyére kiterjedően – Baranya-, Somogy-, Tolna- és Zala megye Győr-Moson-Sopron-, Vas- és Veszprém megyével egészült ki – folytatódott a munka. 2011-től újabb jelentős változás következett be regionális igazgatóságunk szervezetében: Komárom-Esztergom és Fejér megye is „Nyugathoz” került, így az SE működési „pályája” is bővült és most már egész Dunántúl területére kiterjed. 2016-tól pedig Budapesten is jelen vagyunk.


A DPSE szervezeti felépítése

Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok által választott küldöttekből és az elnökségi tagokból álló testület, a Küldöttgyűlés. Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a három tagú elnökség látja el. Megbízatásuk négy évre szól. Az Egyesület működési területe jelenleg 14 - a sporthagyományok, a sportélet élénksége, az egyesületi tagok száma alapján kialakított sportrégióból áll, az egyes régiók helyi sportéletét a körzeti sportvezető szervezi. Az Egyesület pénzügyeit a gazdasági vezető intézi.


Az SE ellenörző szerve a Felügyelő Bizottság, mely három főből áll. Tagjait a Küldöttgyűlés választja meg négy évre. Az Egyesület rendezvényeivel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő fegyelmi ügyeket a Fegyelmi Bizottság vizsgálja ki.


Az Egyesület gazdálkodása, működése

Az Egyesület vagyona a támogató által biztosított forrásokból, tagjai által befizetett tagdíjból, emelkedő részarányú egyéni költség hozzájárulásokból, a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-okból, s pályázati forrásokból tevődik össze.

A DPSE sportrendezvényeit előre elkészített versenynaptár alapján „központi” és „sportkörzeti” síkon szervezzük. Előbbieket az SE teljes működési területére kiterjedően, vagy/és kiemelt kommunikációs céllal, jelentőséggel, üzenettel erre elkülönített forrásból, utóbbiakat szűkebb, egy vagy több sportkörzet részvételével, „szakosodott” igényekre építve, taglétszám arányosan meghatározott ún. sportkörzeti saját rendelkezésű forrásból bonyolítjuk.
Nagy megtiszteltetés számunkra, mikor saját rendezvényeink mellett a Magyar Posta Zrt.-t országos tornákon is képviselhetjük.
Aktív „belső”, postai sportéletünk mellett „kifelé” is nyitottak, fogadó készek vagyunk, hasonló profilú egyesületekkel, szervezetekkel jó sportbaráti kapcsolatokat ápolunk.
Egyesületünk tagjai, csapatai az egyes települések helyi szabadidős sportrendezvényeinek is rendszeres szereplői.

Sportszervezőink azzal a hittel és meggyőződéssel végzik munkájukat, hogy a szervezett keretek között folyó sport jó hatással van a postai közösségek fejlődésére, az emberi (baráti) kapcsolatok ápolására, kiszélesítésére, a posta imázsának erősítésére, a dolgozók általános közérzetének javítására, s mindezekből eredően a dolgozók szakmai munkájára is pozitív hatással van.

DPSE elnöksége